1.
E le sauaina tatou tagata matutua: Re-examining abuse through cultural lens of the fonofale model. PacHealthDialog. 2021;21(7):407-414. doi:10.26635/phd.2021.109